Välkommen !

Faktura från Telia
Det har kommit fakturaspecifikationer från Zitius under december. Per 10 januari kom så den riktiga fakturan från Telia med förfallodatum 31 januari. För de som förskottsbetalat 5 000 kr stämmer inte fakturan då förskottsbetalningen ej är avdragen. Kontakta Telia via epost, customer-service@teliafinance.se, alt. telefon 0771-88 30 50. Uppge personnummer och fakturanummer samt att ny faktura, inklusive förskottsbetalning önskas.
/ 2019-01-13 styrelsen

Nulägesrapport
Flertalet fastigheter från Loffstrand t.o.m Osebol- Gravol har nu fått fiberkabel installerat. Finns några fastigheter i Norra Loffstrand samt Elindebol som inte fått klart ännu. Enligt Relacom är det nu för mycket tjäle i marken för att dra fram kabel till dessa fastigheter i år, då det är för tungt att gräva i tjälen med minigrävare. Tyvärr blir det inte installation förrän i vår, då tjälen gått ur marken. Stöllet kommer heller inte att hinnas med i år då minigrävare ska användas inom tätorten. Nu koncentrerar sig Relacom på att gräva i Värnäs till dess att tjälen sätter stopp även för större maskiner. Man räknar med att hålla på framåt jul innan det blir vinteruppehåll. Mer finns att läsa i vårt nyhetsbrev, Nyhetsbrev Norra Ny fiber december 2018. Nyhetsbrevet är också uppsatt på Coop i Stöllet och Tempo i Ambjörby.

Till idag är det 440 fastigheter som anmält sig för fiber. Tillkommer dessutom Torsby kommun med ett 30-tal anslutningar. Alltså ca 475 fiberanslutningar i Norra Ny när alla fått sin fiberanslutning!

Vi återkommer så snart ytterligare info finns.
Till dess önskar vi i styrelsen alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt år!

/ 2018-12-08 styrelsen

/ Val av operatör
Nu börjar det så smått att kopplas in fastigheter till det nya fibernätet. Det innebär att många kommer att se över sina nuvarande abonnemang av tv-kanaler, internet och fasta telefoner. Vill därför dela med mig av mina erfarenheter vid uppsägning av mitt abonnemang hos Viasat. Enligt Viasat’s anvisningar måste man säga upp avtalet muntligt. I praktiken via telefon. Uppsägning av abonnemang har oftast en egen ”linje” hos operatören, där kötiden ligger på samma nivå som en lunchrast. Den 1 oktober så tog det ca 70 minuter av väntan i telefonkön för att som man då tror få framföra sitt ärende som kortfattad var uppsägning av abonnemang nummer NNNNNN. Man kanske, som jag, tror att det går fort när man väl får prata med personal och framföra sitt ärende. Dock inte. Man ska övertygas om att inte säga upp avtalet, vilket gör att ärendet ytterligare drar ut på tiden till dess att ”supporten” (i praktiken en säljare) övertygats om att kunden numera ska betraktas som en f.d kund.

Bakom denna Golgata finns en strategi hos Viasat. Lång kö gör att många avslutar samtalet före man fått avsluta abonnemanget. Därtill att samtalet behandlas som ett säljtillfälle när man väl kommit förbi väntekön. Kollade därför av andras erfarenheter via olika nätsidor. Omdömena var inte smickrande,för Viasat med flera operatörer. M.a.o verkar vissa operatörer satt i system att det skall vara riktigt trögt att få säga upp sitt abonnemang! Skall i rättvisans namn sägas att det inte verkar gälla alla operatörer. Uppsägningen av mitt ADSL-abonnemang hos Telia gick på 15 minuter, allt utan mankemang!

Ett alternativ som borde vara möjligt vid uppsägning är att göra det skriftligt. Problemet är att operatörerna inte verkar acceptera det. Jag prövade själv förfarandet med Viasat genom att eposta dem uppsägningen. Fick givetvis inget svar eller bekräftelse på mottagning av mitt brev och tvingades därför ringa dem. Epostade dem ca 10 dagar före mitt samtal till dem så tid för bekräftelse har funnits. Enligt Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) går det alldeles utmärkt att eposta operatören sin uppsägning. Finns ett ärende där operatören tilldömdes att avsluta abonnemanget på grundval av konsumentens epost om avslut av abonnemang. Målnummer är ARN 2013-00490.

Så mitt råd till er som skall avsluta ett abonnemang är att eposta (alternativt snigelposta) uppsägning och i brevet hänvisa till ARN 2013-00490 samt begära bekräftelse av uppsägningen. De flesta har 30 dagars uppsägningstid. Skriv därför i god tid före dessa 30 dagar så du som sista möjlighet kan ringa och säga upp abonnemanget ifall du inte fått bekräftelse inom ca 1 vecka.

/ 2018-11-04 Dan Engeflod

Lite info om utrustningen inomhus.
Den utrustning som installeras är en s.k mediaomvandlare. Fiberkabeln går in i huset via borrning av ett hål (jmf med antennkabel) och på insidan kopplas kabeln ihop med mediaomvandlaren. Mediaomvandlaren sätts vanligtvis upp på en vägg. Ett bra ställe kan vara nära tv-apparaten. Dels syns den inte vid placering bakom tv-apparaten och dessutom finns det el på denna plats. Storlek på mediaomvandlaren vet vi inte exakt ännu. Men de är små, räkna med 20 x 15 x 5 cm, så det krävs inte något stort utrymme. När man sedan ska ta sin installerade fiber i bruk så beställer man de tjänster man vill ha från en operatör. Man får då en router/moden som fördelar signalen på telefon, data och tv. Denna förbinds med mediaomvandlaren via en kabel. Telefon ansluter man genom att koppla en kabel i routern till det första telejacket och sedan använder man alla gamla jack/uttag för telefonerna som tidigare. Bredband ansluter man genom att dra en kabel från routern till datorn. Om man har en dator med trådlös anslutning behövs ingen kabel då routern kan sända trådlöst. TV ansluter man genom att dra en kabel från router till digitalboxen som därefter kopplas till TV via SCART eller HDMI. Man kan även få trådlös överföring mellan router och digitalboxen, dock ingår inte det vanligtvis i den utrustning operatören tillhandahåller. Finns dock att köpa i elektronikbutiker.

/ 2018-04-07 styrelsen

Uppstartsmöte 2018
Igår, den 28 mars, var arbetsgruppen i Norra Ny Fiber på uppstartsmöte tillsammans med representanter för Relacom. Vi gick igenom den planering av schaktningslinje som nu är gjord för hela området från Loffstrand till Femtån. En del alternativa dragningar framfördes till Relacom. Huvudstrategin är att undvika Trafikverksvägarna då det krävs TMA fordon (skyddsbilar) och tidsbestämda tillstånd vid arbete på dessa vägar. Den gamla landsvägen på östsidan kommer att användas. Dessutom blir det en del gamla traktorvägar,vägsamfälligheter samt gärdeskanter. Det är ca 7 mil med schaktning som ska utföras i området! Vintern är ju inte över än vilket påverkar omstarten, start blir det så snart snön försvunnit. Det kommer att finnas 6 grävlag inom området. Samtidigt ska arbete pågå norr om vårt område i Likenäs-Amnerud, Sysslebäck och Branäs. Totalt blir det 12 grävlag i norra Klarälvdalen varav nämnda 6 är avdelade till vårt fiberområde. Relacom kommer att ha ett driftskontor i Amnerud under anläggningsarbetet. Föreningen kommer att hjälpa till med utdelning av markavtal. Det är inte alla som behöver ett markavtal. Mest berör det fastighetsägare som har gärden eller del i vägsamfällighet.

Innan grävstart i Ditt område/by kommer Relacom att hålla infomöte med de fastigheter som beställt fiber. Man planerar att boka Ambjörby Folkets Hus ett antal gånger under våren/sommaren. Tanken är att fastighetsägaren, på plats i Folkets Hus, diskuterar med projekteraren hur man skall lägga kanalisationen inom tomten. Även var man skall borra in genom väggen talar man om vid detta tillfälle. Vi kommer att informera närmare när datum fastställts. Annonsering kommer också att ske i Torsby-Bladet.

Fibernätet kommer att startas upp allteftersom man installerat nödvändig utrustning. Stationer som får fiberutrustning är Fastnäs/Loffstrand,Gravol, Stöllet samt Ambjörby.

/ 2018-03-29 styrelsen

Inbetalning av medlemsavgiften 2018
Nu startar vi insamling av medlemsavgift för 2018. Vi behöver medel för att kunna hålla informationsmöten och annonsera. Betala in 100 kr på bg 544-3494 till Norra Ny Fiberförening. IBAN; SE64 8000 0833 6001 3088 9827. Klicka här för bankgiroavi../2018-03-29

Antal avtal
Nu är det 351 hushåll och företag som tecknat avtal. Till detta tillkommer Torsby kommun som installer fiber på ett antal kommunala fastigheter. Totalt är vi då uppe i ca 385 avtal.
/ 2017-11-02

OBS! Nya avtal och sänkt pris!
Föreningen har ingått en överenskommelse med Zitius. Zitius tar över som avtalspart med var beställare av fiberanslutning. Nytt pris per anslutning är 20 900 kr. För andra anslutning inom 40 meter från första anslutning och med samma fastighetsbeteckning är priset 10 450 kr. Möjlighet till delbetalning från 375 kr/mån ges på avtalet.
/ Styrelsen den 11 januari 2017

Vad gör vi ?
Norra Ny Fiber Ek.för verkar för att fastighetsägare inom Norra Ny skall få möjligheten att ansluta sina hus och företag till den optiska fiberkabel som går igenom dalen.

Vi sökte statligt stöd för fiberetableringen men fick i maj 2016 besked att vi inte får något bidrag. För att förverkliga fiberkabel i Norra Ny har föreningen ingått avtal med Zitius. Zitius skall verka som kommunikationsoperatör, d.v.s se till att det finns företag som erbjuder tjänster i nätet. Avtal har också ingåtts med Relacom som skall bygga nätet.

Senaste inläggen