Välkommen !

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles torsdag den 5 december kl 18,30 i slaktboden, Åstrand. Stämman föranleds av fråga om inledande av frivillig likvidation. Förfarandet är det normala när en förening ska avvecklas. Styrelsen anser att föreningen enligt stadgarnas verksamhetsändamål uppfyllt målet att etablera fiberkanalisering inom Norra Ny. Föreningen överlät kanaliseringen i januari 2017 till Zitius. Zitius (Numera Telia) har med Relacom som huvudentreprenör kanaliserat området. Från 2017 har föreningen varit behjälplig med information till fastighetsägarna. Från årsmötet i maj 2019 så överenskom vi med Relacom att alla frågor om etablering ställs direkt till deras projektledare, se kontaktinfo nedan. Dagordning Extrastämma Norra Ny Fiber 20191205.
Årsredovisning NNF 2019
/ 2019-11-26 styrelsen

Kontaktinfo
Vid årsmötet den 9 maj 2019 så kom föreningen överens med Relacoms projektledare, Magnus Sundkvist, för Norra Ny fiberområde följande; Alla göromål i fiberetableringen som rör schaktning på tomt, övrig mark, väg etc. , återställning av väg, klagomål om slarvigt utförda arbeten och kvarglömt material på tomter, gärden etc. kontaktar ni Magnus för att reda ut. Direkttelefon: 072-545 85 50. Epost: magnus.sundkvist@se.relacom.com
/ 2019-05-28 styrelsen

Faktura från Telia
Det har kommit fakturaspecifikationer från Zitius under december. Per 10 januari kom så den riktiga fakturan från Telia med förfallodatum 31 januari. För de som förskottsbetalat 5 000 kr stämmer inte fakturan då förskottsbetalningen ej är avdragen. Kontakta Telia via epost, customer-service@teliafinance.se, alt. telefon 0771-88 30 50. Uppge personnummer och fakturanummer samt att ny faktura, inklusive förskottsbetalning önskas.
/ 2019-01-13 styrelsen

Lite info om utrustningen inomhus.
Den utrustning som installeras är en s.k mediaomvandlare. Fiberkabeln går in i huset via borrning av ett hål (jmf med antennkabel) och på insidan kopplas kabeln ihop med mediaomvandlaren. Mediaomvandlaren sätts vanligtvis upp på en vägg. Ett bra ställe kan vara nära tv-apparaten. Dels syns den inte vid placering bakom tv-apparaten och dessutom finns det el på denna plats. Storlek på mediaomvandlaren vet vi inte exakt ännu. Men de är små, räkna med 20 x 15 x 5 cm, så det krävs inte något stort utrymme. När man sedan ska ta sin installerade fiber i bruk så beställer man de tjänster man vill ha från en operatör. Man får då en router/moden som fördelar signalen på telefon, data och tv. Denna förbinds med mediaomvandlaren via en kabel. Telefon ansluter man genom att koppla en kabel i routern till det första telejacket och sedan använder man alla gamla jack/uttag för telefonerna som tidigare. Bredband ansluter man genom att dra en kabel från routern till datorn. Om man har en dator med trådlös anslutning behövs ingen kabel då routern kan sända trådlöst. TV ansluter man genom att dra en kabel från router till digitalboxen som därefter kopplas till TV via SCART eller HDMI. Man kan även få trådlös överföring mellan router och digitalboxen, dock ingår inte det vanligtvis i den utrustning operatören tillhandahåller. Finns dock att köpa i elektronikbutiker.

/ 2018-04-07 styrelsen

Uppstartsmöte 2018
Igår, den 28 mars, var arbetsgruppen i Norra Ny Fiber på uppstartsmöte tillsammans med representanter för Relacom. Vi gick igenom den planering av schaktningslinje som nu är gjord för hela området från Loffstrand till Femtån. En del alternativa dragningar framfördes till Relacom. Huvudstrategin är att undvika Trafikverksvägarna då det krävs TMA fordon (skyddsbilar) och tidsbestämda tillstånd vid arbete på dessa vägar. Den gamla landsvägen på östsidan kommer att användas. Dessutom blir det en del gamla traktorvägar,vägsamfälligheter samt gärdeskanter. Det är ca 7 mil med schaktning som ska utföras i området! Vintern är ju inte över än vilket påverkar omstarten, start blir det så snart snön försvunnit. Det kommer att finnas 6 grävlag inom området. Samtidigt ska arbete pågå norr om vårt område i Likenäs-Amnerud, Sysslebäck och Branäs. Totalt blir det 12 grävlag i norra Klarälvdalen varav nämnda 6 är avdelade till vårt fiberområde. Relacom kommer att ha ett driftskontor i Amnerud under anläggningsarbetet. Föreningen kommer att hjälpa till med utdelning av markavtal. Det är inte alla som behöver ett markavtal. Mest berör det fastighetsägare som har gärden eller del i vägsamfällighet.

Innan grävstart i Ditt område/by kommer Relacom att hålla infomöte med de fastigheter som beställt fiber. Man planerar att boka Ambjörby Folkets Hus ett antal gånger under våren/sommaren. Tanken är att fastighetsägaren, på plats i Folkets Hus, diskuterar med projekteraren hur man skall lägga kanalisationen inom tomten. Även var man skall borra in genom väggen talar man om vid detta tillfälle. Vi kommer att informera närmare när datum fastställts. Annonsering kommer också att ske i Torsby-Bladet.

Fibernätet kommer att startas upp allteftersom man installerat nödvändig utrustning. Stationer som får fiberutrustning är Fastnäs/Loffstrand,Gravol, Stöllet samt Ambjörby.

/ 2018-03-29 styrelsen

Inbetalning av medlemsavgiften 2018
Nu startar vi insamling av medlemsavgift för 2018. Vi behöver medel för att kunna hålla informationsmöten och annonsera. Betala in 100 kr på bg 544-3494 till Norra Ny Fiberförening. IBAN; SE64 8000 0833 6001 3088 9827. Klicka här för bankgiroavi../2018-03-29

Antal avtal
Nu är det 351 hushåll och företag som tecknat avtal. Till detta tillkommer Torsby kommun som installer fiber på ett antal kommunala fastigheter. Totalt är vi då uppe i ca 385 avtal.
/ 2017-11-02

OBS! Nya avtal och sänkt pris!
Föreningen har ingått en överenskommelse med Zitius. Zitius tar över som avtalspart med var beställare av fiberanslutning. Nytt pris per anslutning är 20 900 kr. För andra anslutning inom 40 meter från första anslutning och med samma fastighetsbeteckning är priset 10 450 kr. Möjlighet till delbetalning från 375 kr/mån ges på avtalet.
/ Styrelsen den 11 januari 2017

Vad gör vi ?
Norra Ny Fiber Ek.för verkar för att fastighetsägare inom Norra Ny skall få möjligheten att ansluta sina hus och företag till den optiska fiberkabel som går igenom dalen.

Vi sökte statligt stöd för fiberetableringen men fick i maj 2016 besked att vi inte får något bidrag. För att förverkliga fiberkabel i Norra Ny har föreningen ingått avtal med Zitius. Zitius skall verka som kommunikationsoperatör, d.v.s se till att det finns företag som erbjuder tjänster i nätet. Avtal har också ingåtts med Relacom som skall bygga nätet.

Senaste inläggen