Bli medlem !

Genom medlemskap i Norra Ny Fiberförening medverkar du i vårt arbete att även vi Norra Nybor ska ha tillgång till det som idag anses självklart i alla städer och tätorter, nämligen ett bredband som ger oss säker kommunikation med vår omvärld vare sig vi ser på tv
, surfar eller ringer med vår fasta telefon.

Betala via internetbank eller privatgiro;
Sätt in 100 kronor på bankgiro 544-3494. Betalningsmottagare är Norra Ny Fiberförening Ek.för. Ange ditt namn och adress samt fastighetsbeteckning.

Betala kontant;
Det går också bra att betala kontant. Enklast vänder du dig då till Anders Carlsson i Ennarbol, tele 861 37 eller till Dan Engeflod i Fastnäs, tele 860 62.