Avtal via fibertillalla.se

Skriv in din gatuadress utan att ange gatunummer.Klicka därpå på gatunummer som kommer upp i en lista bakom gatunamn.

Sänd avtalet till följande adress;
Telia Company AB, Johan Willins Gata 6, Hus b plan 4, 405 35 Göteborg
Märk kuvertet “Norra Ny Fiber”.

Klicka här för att länkas till anmälningsformuläret.