Kontaktuppgifter Norra Ny fiberförening

Kontaktpersoner

Dan Engeflod, Fastnäs, 0706-219025,dan.engeflod@telia.com
Per-Olov Gustavsson, Kårebol, 070-672 51 91,peo.gustavsson@hotmail.com
Suzanne Palmquist, Åstrand, 0563-860 55,suz.palmquist@telia.com
Lars-Göran Nilsson, Gravol, 0563-850 06,lgnepost@gmail.com
Sune Nilsson, Gravolsmon, 0563-850 01,spon39@gmail.com
Johnny Nilsson, Spikebol, 0563-801 46,kajonilsson@hotmail.com
Peter Jonsson, Ö Månäs, 070-658 01 57,peter.jonsson@fiskarheden.se
Stefan Persson, Kyrkebol, 0563-811 28,stefan.kyrkebol@telia.com