Markägaravtal

Avtal skrivs med alla markägare vars fastighet nyttjas för nedgrävning av fiberkabeln. Det gäller dock inte de fastigheter som ansluts till fibernätet, där är det tillräckligt med anslutningsavtalet.

Avtalet kan du lämna till någon av kontaktpersonerna (se kontaktuppgifter i Norra Ny meny). Går också bra att posta till; Norra Ny Fiberförening, Fastnäs 1, 680 51 Stöllet.

Klicka på länken nedan för att hämta avtalet.

Markupplåtelseavtal Norra Ny Fiber