Lägesrapporter

Vad gör vi nu ?

Årsmötet 9 maj
Årsmöte har hållits för verksamhetsåret 2018. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar så informerade Relacom om den fortsatta utbyggnaden av fiber i Norra Ny. Vid årsmötet konstaterades att det anmälts 488 anslutningar för fiber. I januari 2017 uppnådde vi 300 anslutningar vilket då var avtalad gräns för att Zitius skulle börja bygga nätet i Norra Ny. Antalet idag anmälda anslutningar får nog anses överträffa alla förväntningar som föreningen haft! Info om detta finns i årsmötesprotokollet som du kan läsa nedan.
NNF Årsredovisning 2018
Årsmötesprotokoll 20190509
/ 2019-05-28 styrelsen

/ Val av operatör
Nu börjar det så smått att kopplas in fastigheter till det nya fibernätet. Det innebär att många kommer att se över sina nuvarande abonnemang av tv-kanaler, internet och fasta telefoner. Vill därför dela med mig av mina erfarenheter vid uppsägning av mitt abonnemang hos Viasat. Enligt Viasat’s anvisningar måste man säga upp avtalet muntligt. I praktiken via telefon. Uppsägning av abonnemang har oftast en egen ”linje” hos operatören, där kötiden ligger på samma nivå som en lunchrast. Den 1 oktober så tog det ca 70 minuter av väntan i telefonkön för att som man då tror få framföra sitt ärende som kortfattad var uppsägning av abonnemang nummer NNNNNN. Man kanske, som jag, tror att det går fort när man väl får prata med personal och framföra sitt ärende. Dock inte. Man ska övertygas om att inte säga upp avtalet, vilket gör att ärendet ytterligare drar ut på tiden till dess att ”supporten” (i praktiken en säljare) övertygats om att kunden numera ska betraktas som en f.d kund.

Bakom denna Golgata finns en strategi hos Viasat. Lång kö gör att många avslutar samtalet före man fått avsluta abonnemanget. Därtill att samtalet behandlas som ett säljtillfälle när man väl kommit förbi väntekön. Kollade därför av andras erfarenheter via olika nätsidor. Omdömena var inte smickrande,för Viasat med flera operatörer. M.a.o verkar vissa operatörer satt i system att det skall vara riktigt trögt att få säga upp sitt abonnemang! Skall i rättvisans namn sägas att det inte verkar gälla alla operatörer. Uppsägningen av mitt ADSL-abonnemang hos Telia gick på 15 minuter, allt utan mankemang!

Ett alternativ som borde vara möjligt vid uppsägning är att göra det skriftligt. Problemet är att operatörerna inte verkar acceptera det. Jag prövade själv förfarandet med Viasat genom att eposta dem uppsägningen. Fick givetvis inget svar eller bekräftelse på mottagning av mitt brev och tvingades därför ringa dem. Epostade dem ca 10 dagar före mitt samtal till dem så tid för bekräftelse har funnits. Enligt Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) går det alldeles utmärkt att eposta operatören sin uppsägning. Finns ett ärende där operatören tilldömdes att avsluta abonnemanget på grundval av konsumentens epost om avslut av abonnemang. Målnummer är ARN 2013-00490.

Så mitt råd till er som skall avsluta ett abonnemang är att eposta (alternativt snigelposta) uppsägning och i brevet hänvisa till ARN 2013-00490 samt begära bekräftelse av uppsägningen. De flesta har 30 dagars uppsägningstid. Skriv därför i god tid före dessa 30 dagar så du som sista möjlighet kan ringa och säga upp abonnemanget ifall du inte fått bekräftelse inom ca 1 vecka.

/ 2018-11-04 Dan Engeflod

Årsmötet 8 maj
Årsmötet skedde i slaktboden, Åstrand den 8 maj. Förutom sedvanliga handlingar var Relacom med på mötet och informerade om hur schaktningen arbetet fortskrider. En redogörelse finns i bifogat Protokoll Årsmötet 2017. Årsmöteshandlingar kan ni ladda ned på följande länkar; Norra Ny Fiber Årsredovisning 2017 samt Dagordning Årsmöte 2018

/ 2018-05-15 styrelsen

Öppet hus i april
Relacom genomför i april möten på Värmlandsporten, Värnäs och PRO-lokalen, Likenäs. Dessa möten kommer att avhandla grävning på respektive fastighetsägares tomtmark och installation av utrustning inomhus.Det är ni som fastighetsägare som bestämmer var det ska grävas på tomten samt var ni vill ha utrustningen inomhus. Tänk igenom ett förslag som ni sedan tar upp med Relacom på mötet. Tänk också på var det kan finnas ledningar nedgrävda på tomten! Grävdjup för fiberkabeln är normalt 30 cm på tomtmark.

Värmlandsporten: 16-18 april, kl 9-20.
PRO-lokalen Likenäs: 19-20 april, kl 9-20 och 21 april, kl 10-15.
Programblad kan läsas via nedanstående länk;
Öppet hus fiber

Planering och byggstart
Har varit en del ändringar under hösten vad gäller byggstarten. Men nu har Relacom startat med kanalisationen i Fastnäs och Loffstrand! Man började med detta under veckan. Enligt Relacom så fortsätter man nu så länge årstiden så medger fortsatt grävning. I Fastnäs så är tjälen drygt 2 dm för närvarande, vid gärdeskanterna. Plogen drar därför upp jordkakor som gör återställningen av schaktlinjen lite omständigare. Under nästa vecka så kommer markavtalen att sändas ut med post till berörda markägare i Åstrand. I januari avser man att projektera från Ennarbol och upp till Gravolsmon på östsidan. I skrivande stund vet vi inte om även Segenäs och Torp tas i samma omgång. Innan maskinerna kommer för kanalisation kommer alla fastigheter att få schaktningen inom tomten utstakad. Fastighetsägaren skall samtidigt anvisa plats för ingång av kanalen i huset. Relacom ringer någon dag före besök och avtalar tid.

Fiberkanalisering i Fastnäs 2017-12-13 14-17-45
Schaktning pågår i Fastnäs

/ 2017-12-14 styrelsen

Planering och byggstart
Den 22 augusti var vi några från föreningen som deltog i infomöte med Relacom. Man har nu projekterat Loffstrand
och Fastnäs. Föreningen ska distribuera ut markavtal för dessa områden. När de är påskrivna startar schaktningsarbetet. Planerad start är september. Därefter kommer projekteringen att gå vidare norrut. Denna vecka påbörjas projekteringen för Åstrand. Relacom projekterar stationvis. Vilka stationer som ska användas är inte helt klart ännu. Fastnäs, Stöllet och Ljusnästorps stationer ska användas. Relacom försöker även att få använda Gravols station samt anlägga en ny i Ambjörny.

Vad gäller markavtalen behöver dessa inte skrivas på av de som anmält sin fastighet för fiber. Markavtal gäller fastighetslittra utan hus såsom gärden, skogsmark samt vägföreningar. I de fall där förening saknas för väg skall samtliga fastighetsägare som väg belastar påskriva markavtal. Ersättning utgår med 5 kr/meter inkl. moms för markavtal.
/ 2017-08-29 styrelsen

Årsmöte
Årsmöte kommer att hållas i slaktboden, Åstrand torsdagen den 29 juni kl 18.
Dagordning Årsmöte Norra Ny Fiber 2017
NNF Årsredovisning 2016
/ Välkomna! 2017-06-13 styrelsen

Besked: Klartecken för fiber i Norra Ny!
Ca 280 avtal har nu inkommit till Zitius. Det är tillräckligt för att vi skall få fiber! Ser man på fördelningen geografiskt är ca 100 avtal från Värnäskorset och norrut. Resterande avtal finns söderut ned till Fastnäs. Relacom börjar med finprojekteringen under början av mars. Planeringsarbetet startar söderifrån och delas in i 2 områden där E45 utgör gräns mellan etapp 1 och etapp 2.
/ 2017-02-18

Besked: Klartecken för fiber i Norra Ny!
Ca 280 avtal har nu inkommit till Zitius. Det är tillräckligt för att vi skall få fiber! Ser man på fördelningen geografiskt är ca 100 avtal från Värnäskorset och norrut. Resterande avtal finns söderut ned till Fastnäs. Relacom börjar med finprojekteringen under början av mars. Planeringsarbetet startar söderifrån och delas in i 2 områden där E45 utgör gräns mellan etapp 1 och etapp 2.
/ 2017-02-18

Infomöte torsdag den 23 februari, kl 17,30
Med anledning av att Loffstrand nu ingår i Norra Ny Fiber så håller föreningen ett informationsmöte ovanstående dag vid slaktboden i Åstrand. Olle Fransson från Zitius medverkar. Zitius är kommunikationsoperatör och uppdragsgivare till Relacom som utför installationsarbetet. Som kommunikationsoperatör ska Zitius se till att det finns tjänster att tillgå i fibernätet. Exempel på utbudet kan ses på denna länk. Olle kommer att berätta om utbudet av tjänster idag och även vilka framtida tjänster som planeras. Ni kan också ställa egna frågor.
Välkomna! / styrelsen

Informationsträffen i Stöllet den 7 dec.
Vi var ca 50 personer som mötte upp till fibermötet på folkhögskolan. Gäst var Sten-Åke Berg från Relacom. Sten-Åke ansvarar för byggplanering i projektet. Han hade med och förevisade utrustningen som vi får installerat i våra hus och som vi sen kan ansluta våra apparater(Tv, telefon, datorer) till. Vidare diskuterades frågor såsom ”hur länge är fiberkabeln modern ?”, ”är fiber bättre än mobila nätet ?” etc. Vi fick bra och klargörande svar från Sten-Åke. Vi fick också svar på frågor som djup på förläggning av kanalisationen och hantering av andra installationer i marken. En viktig sak att framhålla för er som har mer än ett hus på samma fastighet: om avståndet inte överstiger 40 meter kan ni få fiber installerat till båda husen för priset av 1,5 anslutningsavgift. Fördelen jämfört med att dela på samma anslutning är att båda husen kan ha olika abonnemang på fast telefoni, olika tv-kanalval samt full bandbredd för internet. Framgick också att man alternativt kan dra egen kabel(ethernet) upp till 90 meter utan kapacitetsförlust till annat hus på fastigheten. En fråga som dyker upp ofta är vad man kan välja för kanaler etc. och vad det kostar. Här kan ni se de val man kan göra idag. Värt att framhålla är också korttidsabonnemangen. Ni som har fritidsfastigheter kan få obegränsad tillgång till internet i 3 dagar för 99kr, exempelvis. / Styrelsen

Informationsmötet 18 oktober
Föreningen hade ytterligare ett möte i Ambjörby. Den här gången var Zitius med och berättade vad man kan få för tjänster via fiberkabeln. Ett 70-tal personer mötte upp till Folkets Hus. Många frågor dryftades, förhoppningsvis framkom vad man kan använda fiberkabeln till för typ av tjänster. En viktig information för alla fritidshusägare var möjligheten att korttidshyra nättjänster. Från 3 dagar och upp till 1 månad fanns att välja på, med ca 60 kr i hyra för kortaste hyrtiden. Det är då alltid fri surfmängd för avgiften. Vi tog också emot anslutningsavtal. Ett 25-tal inkom under kvällen! Styrelsen tackar alla som kom och ser fram emot att kunna meddela att vi har tillräckligt med avtal för att göra beställningen av fiberkabeln! /2016-10-22 Styrelsen

Informationsmötet 16 augusti
Föreningens informationsmöte i Ambjörby besöktes av ett 60-tal Norranybor. Bedömer vi som gott antal då vi konkurrerade med både OS och soligt sommarväder. I korthet så redogjorde vi för att om vi kan få ihop ca 300 avtal till den 31 januari 2017 så kommer Relacom att börja anlägga fiber under 2017 i området. Vi har ett maxpris utlovat i nuläget, 22 500 kr för en anslutning. Blir vi fler än 300 som ansluter sig får vi ett lägre pris, vid 350-400 kan det röra sig om 21 000 kr – 21 500 kr. De av er som är intresserade att få fiber till huset, anmäl ert intresse! Ring oss, maila eller använd intresseanmälan på hemsidan. /2016-08-18 Styrelsen

Avtal med Zitius
Nu har vi slutit avtal med Zitius. Avtalet innebär att Zitius blir s.k kommunikationsleverantör till Norra Ny Fiber. Kommunikationsleverantören är den som driftsätter fibernätet och ser till att det finns företag som erbjuder tjänster i fibernätet (Tv,internet och fast telefoni). Nätet blir ett så kallat öppet nät. Det innebär att flera företag erbjuder sig att leverera tjänsterna till din bostad. Du kan välja leverantör bland många företag, exempelvis Telia, Bredbandsbolaget, Boxer, Viasat och Comhem. För er som har fritidsboende i Norra Ny kan det vara värt att känna till möjligheten till korttidsabonnemang. Ni betalar då bara för begränsad tid, ex.vis 2 veckor. 2016-06-21

Pris från Relacom
Relacom har nu gjort en preliminär kostnadsberäkning för anslutning av villa/företag till fibernätet.
Priset blir maximalt 22 500 kr/anslutning och gäller om vi blir någonstans i intervallet 300-350 fastigheter som skriver avtal. Blir vi fler som ansluter oss så kommer priset att sjunka. Vi kan anta att 400 avtal ger ett pris som blir ca 1000-1500 kr lägre. Obs! Detta är ett takpris. Relacom skall ha riktigt anbudspris färdigt i augusti. Möjligheten finns att vi landar i ett lägre pris än takpriset.
Idag är vi inte uppe i det antal som vi behöver vara. Är du intresserad men inte anmält intresse så gör det! Lyckas vi inte genomföra det här så får vi vänta på fiber tills Telia anser det kommersiellt genomförbart. Det kan ta tid. De prioriterar de projekt som är igång via föreningar idag då dessa blir kostnadseffektivare för dem. Detta beroende på att mycket ideellt arbete utförs av föreningarna.
Du kan anmäla dig genom att klicka på Intresseanmälan.2016-06-21

Inget bidrag till Norra Ny Fiber
Vi har nu fått besked från Länsstyrelsen att inget stöd utgår till oss för fiberutbyggnad. Av 70 föreningar som sökt bidrag beviljades 17 bidrag. Det var vad anslaget för Värmland räckte till. På Länsstyrelsen tror man att en ny beslutsomgång i höst skall ge ca 15 föreningar ytterligare bidrag. Vad vi på Norra Ny Fiber förstår är vi inte med bland dem. I nuläget är föreningen för liten, 179 hushåll finns i området. Bör vara minst 200 för att få maxpoäng. Dessutom är anslutningsgraden för låg, ca 52% har lämnat intresseanmälan. Länsstyrelsen uppger att 85% ger maxpoäng.

Vi fortsätter nu arbetet med att få fram ett pris för hela Norra Ny. Blir vi tillräckligt många hushåll kan fiberutbyggnad ske utan bidrag. Idag finns ca 220 intresseanmälningar. Vi behöver bli fler om det ska intressera Telia, blir vi 300 kan intresset vara tillräckligt. Gör din intresseanmälan ! /2016-04-14

Årsmötet
Den 5 april hade föreningen sitt årsmöte för verksamhetsåret 2015. Årsredovisning 2015 Norra Ny Fiber och Protokoll /2016-04-14

Nytt upptagningsområde
Då stödpengarna för fiberföreningar på landsbygden tog slut runt årsskiftet 2013-2014 fick vi besked om att nya pengar skulle finnas tillgängliga i ett nytt landsbygdsprogram med start 1 september 2014. Vid ett besök hos länsstyrelsen i början av september 2014 fick fiberföreningarna information om villkoren för stödet. Bland annat hade regler förändrats så orter som Stöllet och Ambjörby inte längre skulle få några stödpengar. Fler än 100 boende per kvadratkilometer angavs som tätort där stöd inte ska utgå. I Norra Ny Fiber arbetade vi med att grovprojektera och söka nödvändiga tillstånd. Under tiden meddelade Jordbruksverket att stödet var försenat. Som orsak angavs att EU inte beviljat Sveriges ansökan ännu. Under våren 2015 meddelades att man kunde lämna in ansökan om stöd då EU beviljat Sveriges ansökan. Vi lämnade då in vår ansökan i maj 2015. Därefter har vi inväntat besked om stödet beviljas eller ej. Några beslut har ännu inte tagits hos Länsstyrelsen som handlägger vår ansökan. Däremot har det framkommit att det inte finns tillräckligt med tillgängliga medel för att alla som sökt stöd ska kunna få pengar. En uppgift på riksnivå säger att det finns medel till ca 40% av ansökningarna.

Med detta som bakgrund försöker vi nu få till stånd fiberkabel i bygden utan stödpengar. För att lyckas måste vi ha ett tillräckligt stort område. Vid kontakt med entreprenörer har vi kommit fram till att området från Fastnäs och upp till Femtå, Ambjörby bör innehålla tillräckligt antal hushåll. Vi har därför beslutat att samarbeta inom detta område. Ingen entreprenör vill dock starta projektet om det inte finns tillräckligt stort intresse från hushållen inom området. I det område som Norra Ny Fiber idag verkar finns det 179 hushåll inklusive fritidshus. Av dessa har 98 hushåll anmält intresse för fiberkabel. Kan vi komma upp i motsvarande siffror i Stöllet och Ambjörby så kommer vi säkert kunna få fiber till hela området. Så nu ska vi arbeta för att så snabbt som det går komma upp till intressenivå där vi kan lägga beställning på fiberkabel! 2016-02-19

Styrelsen hade ett arbetsmöte igår. Inbjudna var Stöllet Fiber samt Ambjörby Fiber. Dessutom deltog Olle Fransson från Zitius. Eftersom det varit/är ett problem att Jordbruksverket inte meddelar om vi får bidrag eller ej så letar vi alternativa lösningar. Zitius var inbjudna för att presentera en möjlig lösning. Mer om detta står att läsa i protokoll från mötet. /2015-12-10

Via denna länk kan ni se hur fiberkabeln är planerad att förläggas.Det är fortfarande lite planering som återstår men i huvudsak hoppas vi att schaktningen kommer att bli som på kartan. Vi har arbetat mycket med planeringen för att få ned antalet meter som ska schaktas eftersom den sammanlagda längden är i princip hela kostnaden för projektet. Det som avgör kostnaden per hushåll är hur många som tecknar sig. Detta eftersom sträckningen och därmed kabellängden i stort är den samma oavsett antal anslutna fastigheter, vi måste s.a.s ändå gå fram med kabeln. /2015-10-14

Vi väntar fortfarande på besked om sökt stöd för fiberetableringen. Senaste besked är att behandlingarna av sökta bidrag är klara februari/mars 2016. Utbetalningar sker i maj 2016. Givetvis tråkigt att det tar så lång tid. Det torde dessutom bli väldigt ont om lediga entreprenörer om nu alla beviljas stöd vid samma tidpunkt. Det innebär i sig en ytterligare förskjutning i tid för många föreningar. Vad vi kan göra lokalt är att förbereda oss med planering och offerthantering för att om möjligt kunna gå igång direkt vid ett beviljat stöd. /2015-10-14

Nu har samrådet med Länsstyrelsen genomförts. Samrådet avser bedömning av miljöpåverkan  enligt miljöbalken samt påverkan på kulturföremål ovan och under mark enligt kulturminneslagen m.m. inom den planerade sträckningen av fiberkabeln. Vi skall försöka publicera en länk här på hemsidan till en karta som visar kabelförläggningen. Vi arbetar med den kartan för närvarande.  /2015-09-10

Den 26 maj kom beskedet att EU-kommissionen godkänt landsbygdsprogrammet, där stödet för bredbandsutbyggnaden ingår. Så nu väntar vi på besked från Länsstyrelsen som handlägger vår ansökan. Nu finns det väldigt många ansökningar som skall behandlas samtidigt. I praktiken betyder det att besked om vi får stöd eller ej kommer först i september/oktober. Prioriteringen av stöd sker genom ett poängsystem där man får 1 poäng per fastboende, 1 poäng per företag och noll poäng per fritidsfastighet. Summan divideras med antal fastboende (fastighet med folkbokförd person) och förening med högre kvot går före förening med lägre kvot när stödpengar skall utbetalas./2015-05-29

Den 21 april hölls årsmötet i Norra Ny Fiber. Vill du läsa årsmöteshandlingarna så klicka på
länken för Årsredovisning 2014 Norra Ny Fiber  samt Årsmötesprotokoll 2015 Norra Ny Fiber.

Bredband via ADSL upphör från Gravol telestation
Quadracom, som driver telestationen i Gravol, skall avvecklas. Därmed avvecklas också ADSL-driften
i Gravol telestation. Den 31 juli 2015 upphör driften. Därefter kommer inte bredband via telefonjacket
att fungera för hushåll anslutna till Gravol telestation. Torsby kommun ber oss att vidarebefodra information om att Telia erbjuder berörda kunder ett 3G/4G-alternativ kallat ”Bredband till hemmet via
mobilnätet”. Denna tjänst förutsätter att det finns täckning vid ditt hus då det handlar om trådlös teknik. För mer information om tjänsten ringer ni Telia, telefon 90 200. 2015-03-30

Ansökan om samråd är nu insänd till Länsstyresen. Ansökan beskriver var vi planerat att förlägga kanalisationen. Länsstyrelsen skall godkänna denna förläggning med hänsyn till kulturskyddade områden,
naturskyddade områden, vattenpåverkan, strandskydd etc. Det var stimulerande att informationsträffen den 11 februari blev så välbesökt. Förhoppningsvis blev det svar på en del frågor som vi vet har funnits. Om Du undrar över något så eposta eller ring till någon i arbetsgruppen. Telefonnummer och epost finns under kontaktuppgifter. /2015-02-16

Resumé över 2014.

Såhär på en av årets sista dagar kan det vara läge att påminna om att vi fortfarande finns och verkar för att vi skall få fiberanslutningar i Norra Ny! I Stöllet Fiber har året handlat om att ansöka om projektering för fiberdragning hos Skanova. Detta är det steg som tas efter det att sondering gjorts om intressegraden hos fastighetsägarna inom fiberföreningens område. Inom Norra Ny Fiber har vi puffat på för att få till stånd en ansökan om bidrag. Resan dit har inneburit en hel del arbete med att planera schaktningen och rita in den i kartmaterial. Det har varit en del diskussioner med ledningsägare såsom Fortum och Skanova för att få tillstånd till den schaktning som vi sett som mest fördelaktig. I vissa fall har det varit helt nödvändigt att få tillstånd att använda Fortums befintliga stolpar över älven. I annat fall hade det helt enkelt blivit för dyrt att försöka med projektet. Sista tiden på året har vi använt för att få till stånd det sk. samråd med Länsstyrelsen som också skall göras. Under 2015 planerar vi att upprätta markägaravtal med de fastighetsägare som får fiberkabel nedlagt i sin mark. Och ansökan om bidrag skall vara inne före maj månads inträde. Så arbete saknas inte! Vi vill också meddela att vi i Norra Ny Fiber gärna ser alla fiberintresserade som medlemmar i föreningen. Kostar bara 100 kronor/år men hjälper oss att få ut information på fler sätt än bara via hemsidan. Se vidare under fliken avtal. Vi kommer att gå ut med mera info inom närmaste månaden.
Till dess önskar vi Ett Gott Nytt År! /Styrelsen Norra Ny Fiber

Nu är vi igång att ansöka om bidrag till Jordbruksverket. I det nya sättet att räkna antal intresserade hushåll räknar Jordbruksverket bara fastboende. I Norra Ny, där vi har hög andel fritidsfastigheter av alla fastigheter, är det viktigt att fastboende som funderar på
att ansluta huset till fiberkabel nu gör en intresseanmälan. Den är inte bindande men likväl
viktig då Jordbruksverket tar andelen fastboende som vill ansluta sig i beaktande vid sin
behandling av vår bidragsansökan. Anmäl dig via vårt formulär på hemsidan eller kontakta
Dan Engeflod, epost dan.engeflod@telia.com, tel 0706-21 90 25. /2014-11-06

Det har tagit lång tid. Nu har vi dock fått besked av Skanova att det är ok med en stolplinje i Kårebol, över älven österut. Det har varit av stor betydelse av få tillstånd för en sådan övergång då det är betydligt billigare än något annat alternativ. Vi har också fått ok från Fortum att hyra plats i deras stolplinjer över älven vid Segenäs – Åstrand och
Norra Torp – Ennarbolsmon. Med dessa besked kan vi nu gå vidare med att söka bidrag från Jordbruksverket. Enligt de regler som gäller från september 2014 så kan vi få bidrag med 50% av den totala kostnaden. Avsatt för Värmlands del är 109 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad.Vi skall också söka sk. samråd med Länsstyrelsen. I sak innebär det att vi måste ha tillstånd från dem för den planerade förläggningen av fiberkabeln. /2014-10-20

För en tid sedan fick vi det glädjande beskedet från Skanova att vårt linjeförslag är godkänt av dem. Det innebär en väsentlig besparing jämfört med det ursprungliga förslaget
då vi nu går över älven på ytterligare 3 punkter. På det sättet sparar vi ca 6 300 meter kabeldragning! Nu inväntar vi Fortums svar på om vi får hyra 2 stolplinjer över älven av dem. Därefter skall vi samråda med Länsstyrelsen som är obligatoriskt när ledningsdragning ska göras. Därefter tror vi oss vara redo för att begära in anbud på kanalisationen (grävning/plöjning, material och installation). I september börjar Jordbruksverket att ta emot nya ansökningar om bidrag för kanalisation, det 50%-iga stödet. Vi försöker vara med så att vår ansökan kan beredas snabbt. Det är först till kvarn som gäller… /2014-06-04

Den 6 mars lämnade vi in ett förslag på var fiberkabeln ska läggas ned. En konsultfirma tittar nu på förslaget för att bedöma om det är genomförbart. Vårt problem är den ibland
smala dalgången där det är brant på båda sidor om vägen. Oftast, av naturliga skäl, finns
det inte hus på dessa branter. Kostnadsmässigt är det en stor fördel om vi kan slippa att
gräva oss fram i den miljön och istället gå över älven. Det finns två övergångar som Fortum har i Torp och Segenäs vilka vi hoppas få utnyttja. Dessutom hoppas vi kunna
bygga egen övergång i Kårebol. En fråga är Gravol telestation, vi hoppas att den får utnyttjas av vår fiberförening. Det skulle spara oss många meter svår grävning mellan Mjönäs och N Torp. Så nu hoppas vi att snart kunna gå vidare med vårt förslag. /2014-04-10

Den 3 februari var vi några stycken från Norra Ny Fiber och Stöllet Fiber som var med på ett fibermöte i Vägsjöfors Herrgård. Det var Vitsand Fiberförening som arrangerade en träff för fiberföreningarna i Torsby kommun. Avsikten med mötet var att få ta del av de olika föreningarnas erfarenheter så här långt. Det visade sig att spännvidden mellan var föreningarna befinner sig i utvecklingsarbetet är stor. Någon planerar idrifttagning av nätet före julen 2014 medan någon förening är under bildande. Totalt beräknas vi vara ca 20 föreningar i kommunen för närvarande, det är i princip så att hela kommunen nu omfattas av projekteringsplaner för fiberutbyggnad. /2014-02-11

Vid årsskiftet 2013-2014 så startade vi grovprojekteringen av nätet. Det innebär i nuläget att vi planerar för dragningen av kablarna från varje fastighet till en gemensam punkt, ett skåp. Från skåpen försöker vi finna bästa (läs billigaste) vägen till stationen där kablarna ansluts ut mot stamnätet. I första hand skall materialet som vi tar fram tjäna som underlag för anbudsbegäran. /2014-01-29

 

Kommentera